Personvern i FAV Gruppens tjenester

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du registrer hos oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov og General Data Protection Regulation (GDPR). Våre interne rutiner for behandling av personopplysninger er i samsvar med Personopplysningsloven. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Mer om hvordan vi behandler personvernet ditt

  • Informasjonskapsler, se under.

  • Kundehenvendelser, se under.

Behandlingsansvarlig

Selskapet, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du bruker våre tjenester.

Selskapet behandler personopplysningene dine i samsvar med personopplysningsloven.

I behandlingen av personopplysninger bruker Selskapet databehandlere innenfor områdene IT-drift og support, inkasso, IT-utvikling samt tjenester innen fakturering og inndrivning. Noen av Selskapets databehandlere benytter seg av skytjenester, men behandlingen vil foregå innenfor EU/EØS. Alle opplysninger som kan knyttes til deg krypteres, og krypteringsnøkkelen gjøres utilgjengelig for den aktuelle databehandler.

Bruker du tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig for dine personopplysninger.

Rettighetene dine

FAV Gruppen har et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt. Etter personopplysningsloven og GDPR artikkel 15-22 har du rett til:

  • innsyn i opplysningene som er lagret om deg.

  • å kreve at opplysningene om deg, som er feil, blir rettet.

  • å kreve at opplysningene om deg blir slettet dersom du trekker samtykke til behandling, eller at Selskapet ikke har rettslig grunnlag for videre behandling. Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester, men du kan fortsatt reise med oss.

  • å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger hvis du for eksempel mener de er uriktige. Dette kan du gjøre frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige. Du har også rett til å be om at personopplysningene blir lagret til du har fått avgjort et rettskrav.

  • å få opplysningene dine overført på et maskinlesbart format til en ny behandlingsansvarlig, dersom du for eksempel flytter.

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via e-post. Du kan også ta kontakt via telefon. Av hensyn til personvernet får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Selskapets personvernombud. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Kontakt Selskapets personvernombud på favgruppen@fav.no

Konsekvensene for dine rettigheter og friheter

Behandlingen har liten innvirkning på ditt personvern. Som kunde kan du alltid reise anonymt med oss og vi behandler dine opplysninger for og gi deg ønskede tjenester og følge opp vår transportavtale med deg. Det behandles som hovedregel ikke noen sensitive opplysninger med unntak om saker for skoleskyss.

Opplysningene sendes inn og videreformidles via sikret linje og lagres med begrenset tilgang. Det er utarbeidet rutiner for ulike behandlinger av personopplysninger for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.


Kundeservice og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Selskapet behandler dine personopplysninger dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema, telefon eller sosiale medier.

Formål

Opplysningene behandles slik at vi kan behandle din kundehenvendelse.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

Dette behandler vi

Selskapet trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Slike opplysninger må uansett sendes pr post.

Dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema på nettstedet eller pr brev, behandler vi følgende opplysninger om deg:

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e- postadresse, evt. postadresse og din beskrivelse av henvendelsen din.

Skadeopplysninger. I skadesaker behandler vi i tillegg opplysninger om skaden som du har sendt inn via vårt kontaktskjema.

Tilgang og bruk

Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss via kontaktskjema eller pr e-post. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Les mer om dine rettigheter under Personvern i Selskapets tjenester.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Unntaket er henvendelser om skadesaker, som blir videreformidlet til Sporveien eller busselskapet som behandler saken videre.

Lagring og sletting

Kundeopplysningene og beskrivelsen av henvendelsen din lagres i kundeoppfølgingssystemet vårt i inntil 365 dager etter siste aktivitet i saken. Etter 365 dager anonymiseres henvendelsen din.

Salgsopplysninger lagres i inntil 365 dager etter at kjøpet er gjennomført er utløpt eller alternativt 365 dager etter du har fremmet skriftlig reklamasjon til Selskapet om et forhold.

Sosiale medier

Vi lagrer ikke informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via Facebook eller Twitter.

Husk å ikke oppgi personopplysninger enten om deg selv eller andre i sosiale medier, da dette er tilgjengelig for alle.


Informasjonskapsler (cookies)

Selskapet bruker informasjonskapsler (cookies), dersom du har godtatt dette i nettleseren din. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres av nettleseren på datamaskinen din.

Informasjonskapslene Selskapet bruker

Informasjonskapslene lagres bare lokalt, og gir ikke Selskapet tilgang til opplysninger om deg og din bruk ut over det som står beskrevet på denne siden.

Analyseverktøy

Vi bruker Squarespace og Google Analytics for å samle statistikk om bruken av nettstedet, slik at vi får innsikt i hvordan vi kan gjøre tjenesten enda bedre. Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene, hvordan brukerne navigerer inne på sidene osv.

Squarespace og Google Analytics sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak, og IP-adressen din blir anonymisert.

Squarespace og Google Analytics bruker informasjonskapsler som starter med _ga og _gat. Informasjonskapselen _ga samler informasjon om besøk til analyseformål, og slettes etter 2 år. Informasjonskapselen _gat gir Google Analytics informasjon om hvilken nettside som skal spores og hvor informasjonen skal sendes, og slettes etter 10 minutter.

Ytelses-statistikk

Selskapet bruker ASP.NET_SessionId for generell ytelses-statistikk på siden. Denne cookien slettes når du lukker nettleseren.

Kontaktskjema

Kontaktskjemaene bruker ASP.NET_SessionId dersom du skal laste opp et vedlegg. Denne cookien slettes når du lukker nettleseren.

Bruk av nettsiden uten informasjonskapsler

Du kan bruke Selskapets nettside uten informasjonskapsler om du ønsker det. I innstillingene i nettleseren din kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som får lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin.

Nettvett.no - Slik administrerer du informasjonskapsler

Google har laget et tillegg du kan installere, slik at Google Analytics ikke fungerer i nettleseren din.

Google Tools - Google Analytics Opt-out Browser Add-on